BRITTERM 30

Tehla BRITTERM 30 brúsená je určená na obvodové nosné murivo a nosné priečky o hrúbke 300 mm bez zvis- lej škáry. V spojení z vhodne zvoleným zatepľovacím systémom dosahuje tepelný odpor na stavbu pasívnych domov. Má výbornú difúziu vodných pár a vysokú akumulačnú schopnosť. Muruje sa na tenkú vrstvu lepiacej malty BRITTERM alebo tenkovrstvové lepidlo (penu) BRITTERM.

U tvarovky=0,39 W/m2K*
R tvarovky=2,40 m2.K/W*

Výhody:

  • obvodové múry so zateplením, vyhovujúce platnej norme pre budovanie rodinného domu v kategórii A0,
  • vysoká mechanická pevnosť,
  • akumulačná a difúzna schopnosť,
  • požiarna odolnosť,
  • dlhá životnosť,
  • zvuková izolácia (vzduchová nepriezvučnosť).
Kategórie: , , Značka: