schiedel-quadro
Schiedel Quadro

Quadro

Ventilačný komínový systém odolný proti kyselinám. Pre uzatvorené tepelné spotrebiče, vzduch na spaľovanie je privádzaný priestorom medzi vložkou a tvárnicou. Komínový systém Quadro je určený pre odvod spalín až od desiatich uzatvorených plynových spotrebičov, označovaných zjednodušene ako turbokotle. Medzipriestorom medzi vložkou a tvárnicou prúdi vzduch do spaľovacích komôr kotlov. Šamotovou vložkou sú odvádzané spaliny von do ovzdušia. V jednom podlaží je možné pripojiť až štyri uzatvorené spotrebiče do jedného komínového telesa.

Viac informácií na stránke výrobcu.

Značky

Zadajte hľadaný výraz a stlačte enter