odvodnovacie-zlaby

Odvodňovacie žľaby

Môžu zároveň slúžiť ako estetický deliaci prvok plôch s rôznym spôsobom využitia. Telá odvodňovacích žľabov sa vyrábajú z betónu alebo z materiálu, ktorý znižuje hmotnosť žľabov a je odolný proti mrazu a chemikáliám – z polymérbetónu. Voda vteká do žľabov cez rošty z pozinkovanej ocele alebo liatiny. Podľa charakteru zachytávanej vody sa odvádza vpustmi do kanalizačného systému.

Zadajte hľadaný výraz a stlačte enter