parabit-s35-sklobit-35
Ipa a Sklobit

Ipa V60 S30, V60 S35

Pás je určený na použitie v konštrukciách bez zvýšených požiadaviek na kvalitu a spoľahlivosť. Vhodný ako separácia či provizórne hydroizolácie pre prístrešky a dočasné stavby.

Sklobit

Je určený do hydroizolačných súvrstiev podzemných častí budov proti zemnej vlhkosti, proti voľne stekajúcej vode i proti tlakovej vode.

Ipa proti radonu

Používaný pri hydroizolácii spodnej stavby, teda základov a tiež strechy.

Značky

Zadajte hľadaný výraz a stlačte enter