Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/7/5/75277a09-bf0c-442e-b9f6-0642056dd0ae/k-store.sk/web/wp-content/plugins/jupiter-donut/includes/wpbakery/shortcodes/mk_blog/components/featured-media.php on line 10

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/7/5/75277a09-bf0c-442e-b9f6-0642056dd0ae/k-store.sk/web/wp-content/plugins/jupiter-donut/includes/wpbakery/shortcodes/mk_blog/components/featured-media.php on line 21
v Stavebná poradňa

Moderné povrchové úpravy strešných krytín zabezpečujú odolnosť proti poškrabaniu, na- priek tomu je dobré krytinu pravidelne vizuálne kontrolovať. Ak ste pre svoju strechu zvolili krytinu od kvalitného výrobcu, bude väčšina týchto revízií len formalitou. Ak však nepatríte do tejto kategórie, odporúčame kontrolovať najmä narušenie povrchovej úpravy, nepravidel- né blednutie farby, bubliny a praskliny, rovnako miestne škrabance, ktoré signalizujú potrebu opravy. Časom môže dochádzať k zatečeniu krytiny v miestach zlého ukotvenia. Nepriazni- vým vplyvom je viac vystavená južná strana strechy, kde je väčšia pravdepodobnosť poško- denia povrchovej úpravy, či náteru. Revíziu strechy si uľahčia tí, ktorí majú na streche dosta- točné množstvo bezpečnostných prvkov a pre- stupových lavičiek. Oceľové plechy s povrchovou úpravou na báze polyesterov a polyuretánov vydržia pri správnej montáži bez väčšej údržby desiatky rokov. Ich hladký povrch nezadržiava nečistoty, lístie a sneh, a takmer sa na nich nevytvára mach a lišajníky. Popri kontrole sa- motného povrchu krytiny odporúčame overiť tiež stav ďalších prvkov strechy. Ide o kontrolu lemovania komínov, oplechovania žľabov a kontrolu spojovacích prvkov. Revíziu funkčnos- ti a správneho umiestnenia spojov môžeme vykonať súčasne s kontrolou povrchu tašiek.

Ak je spoj poškodený, neváhajte s jeho výmenou. Zamerajte sa najmä na kontrolu miest najčastej- šieho zatekania, ktorými sú prechody v krytine (komín, strešné okná, či ventilačné potrubie a pod.) a kontrolu žľabov. Nevyčistené žľaby bránia odtoku vody a môžu spôsobiť zatekanie strechy. Pokiaľ počas revízie zistíte poškodenie povrchovej úpravy krytiny alebo koróziu hrán žľabov, je dobré pristúpiť k okamžitej oprave. Poškodená plocha by mala byť zatrená čo naj- menším štetcom. Ak poškodenie zasahuje len do základnej vrstvy, stačí použiť jednu vrstvu náteru. Keď však zasahuje až k zinkovej alebo oceľovej vrstve, odporúča sa aplikovať náter v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu aplikujte až po zaschnutí prvej. Použite farby určené k oprave povrchov strechy. O vhodnom nátere sa radšej poraďte s odborníkom.

Zadajte hľadaný výraz a stlačte enter