v Stavebná poradňa

Výkvety predstavujú prirodzený a sprievodný jav, ktorému nemožno úplne zabrániť. Ich vznik súvisí s prenikaním vody do betónu počas zimného obdobia a postupným vyplavovaním hydroxidu vápenatého kapilármi na povrch. Odporúčam pravidelne používať impregnačný prípravok, aby ste aspoň do istej miery zamedzili ich tvorbe.

Pred nastriekaním prípravku musíte povrch očistiť od prachových nečistôt alebo od už vykryštalizovaných výkvetov. Môžete použiť kartáč s vodou, ocot a v prípade potreby aj čistič povrchových betónových výrobkov, ktorý obsahuje kyselinu mravčiu. Tento agresívnejší prípravok môže narušiť povrchovú vrstvu betónu, nezabudnite preto roztok riediť vodou.

Princíp impregnačného prípravku spočíva v odpudzovaní vody, čím znižuje jej prenikanie do konštrukcie, zároveň má schopnosť prepúšťať vodnú paru, teda vlhkosť, z konštrukcie von. Nanášajte ho na vyschnutý povrch rozprašovačom, štetkou alebo valčekom. Po dôslednej aplikácii môže výrobok obmedziť výskyt výkvetov na obdobie niekoľkých rokov.

Zadajte hľadaný výraz a stlačte enter