Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/7/5/75277a09-bf0c-442e-b9f6-0642056dd0ae/k-store.sk/web/wp-content/plugins/jupiter-donut/includes/wpbakery/shortcodes/mk_blog/components/featured-media.php on line 10

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/7/5/75277a09-bf0c-442e-b9f6-0642056dd0ae/k-store.sk/web/wp-content/plugins/jupiter-donut/includes/wpbakery/shortcodes/mk_blog/components/featured-media.php on line 21
v Stavebná poradňa

Výdatné letné dažde preverili stav vašej strechy len čiastočne. Tým skutočným testom býva vždy až zimné obdobie. Pravidelnou revíziou krytiny, oplechovania a odkvapov predĺžite funkčnosť               a celkovú životnosť vašej strechy. Jednoduchým úkonom si tak môžete ušetriť nákladnú rekonštrukciu. Aktuálna revízia, na ktorú vaša strecha čaká, je tá pred jesenným náporom lístia, nečistôt, dažďov a neskôr i mrazov a snehu.

I keď vám do domu zatiaľ priamo nezateká, nemusí to nutne znamenať, že je strecha v poriadku a nepoškodená. Závada sa môže prejaviť až po niekoľkých rokoch, keď si náprava spravidla vyžaduje väčšiu rekonštrukciu. Dobre prevedená strecha z kvalitných materiálov môže slúžiť i po niekoľko generácií. Revíziu strechy je vhodné prevádzať aspoň dvakrát do roka. Nasledujúce kroky predstavujú to základné, čo môžete pre svoju strechu a jej životnosť urobiť pred zimou.

Z hladkých oceľových krytín Ruukki so špeciálnymi povrchovými úpravami sa lístie, sneh a nečistoty hravo zvezú.

1. Kontrola strešnej krytiny

Moderné povrchové úpravy sú síce odolné voči poškriabaniu, ale i tak je dobré krytinu pravidelne vizuálne kontrolovať.  Ak  ste pre svoju strechu zvolili kvalitného výrobcu, bude väčšina týchto revízií iba formalitou. V prípade ak nie, doporučujeme kontrolovať hlavne odlupovanie povrchovej úpravy, nepravidelné blednutie farby, bubliny a praskliny rovnako ako miestne škrabance, ktoré signalizujú, že povrchová úprava už vyžaduje opravu. Taktiež v mieste zle ukotvenej krytiny môže časom zatekať. Najviac nepriazdnivým vplyvom čelí južná strana strechy, kde je väčšia pravdepodobnosť poškodenia povrchovej úpravy alebo náteru.

Revíziu strechy si uľahčia tí, ktorí majú na streche dostatočné množstvo bezpečnostných prvkov          a rebríkov. Strešné krytiny, akými sú napríklad oceľové plechy s povrchovými úpravami na báze polyesterov a polyuretánov, vydržia pri správnej montáži bez väčšej údržby desiatky rokov. Ich hladký povrch nezadržiava nečistoty, lístie a sneh a takmer sa na nich netvoria machy a lišajníky.

2. Preverenie oplechovania strechy, lemovania komínov a spojovacích prvkov

Popri kontrole samotného povrchu krytiny doporučujeme overiť aj stav ďalších prvkov strechy. Patrí tu predovšetkým kontrola lemovania komínov, oplechovania úžľabí a kontrola spojovacích prvkov.

Revíziu toho, či všetky spoje strechy držia a sú na svojom mieste, je možné realizovať súčasne s kontrolou povrchu krytiny. Ak je spoj poškodený, neváhajte s jeho výmenou. Zamerajte sa predovšetkým na kontrolu miest najčastejšieho zatekania, ktorými sú prestupy strešnou krytinou (napr. komíny, strešné okná alebo ventilačné potrubie, a pod.) a kontrolu oplechovania úžľabia strechy. Nevyčistené úžľabia v zime namŕzajú, zamedzujú odtoku vody a môžu spôsobiť zatekanie strechy.

3. Údržba a čistenie odkvapov

Odvedenie všetkej vody do vsakovacej jímky alebo do  retenčnej nádrže je zásadné pre životnosť strechy a celej stavby. Funkčný a správne dimenzovaný odvodňovací systém strechy predlžuje životnosť celej stavby o veľa rokov. Usadzovaniu nečistôt v odkvapových žľaboch môžeme predísť použitím lapačov v podobe mriežok z kovu alebo plastu. Lístie a ďalšie nečistoty sa na nich zachytia, vyschnú a potom ich zmetie vietor. Lepšie fungujú vypuklé mriežky, na ktorých sa prichytávajú nečistoty menej. Mriežky môžu byť v zimnom období nepraktické. Pri oteplení a následnom ochladení sa totiž obaľují krustou ľadu. Voda potom neodteká odkvapovým zvodom, ale preteká cez okraje odkvapov.

Odporúčaný spád odkvapových žľabov strechy je približne 5 až 10 % (5 – 10mm na každý meter). Optimálny spád je podmienkou pre odvod vody z vašej strechy. Pri nedostatočnom spáde sa odkvapy viac zanášajú nečistotami, môžu v zime zamŕzať a korodovať a znižuje sa ich životnosť. Odkvapy je preto vhodné čistiť aspoň pred zimou. Nezabudnite tiež skontrolovať, či sú odkvapy správne ukotvené a majú spád smerom ku zvodu odkvapu.

Správna montáž odkvapov so spádom 5 – 10 % (5 – 10mm na 1m dĺžky odkvapu) predlžuje životnosť strechy.

4. Oprava poškodenej strechy

Ak pri revízii strechy zistíte, že má krytina porušenú povrchovú úpravu alebo vám korodujú hrany odkvapov, je dobré pristúpiť k okamžitej oprave. Poškodená plocha by mala byť zatretá čo nejmenším štetcom. Pokiaľ poškodenie zasahuje iba do základovej vrstvy, postačí ju opraviť jednou vrstvou náteru. Keď zasahuje až na zinkovú alebo oceľovú vrstvu, doporučuje se aplikovať náter v dvoch vrstvách. Druhú vrstvu však aplikujte až po zaschnutí prvej vrstvy. Dbajte na použitie farieb vhodných k oprave povrchových úprav. O vhodnom nátere pre opravu povrchu striech a odkvapov sa radšej poraďte s odborníkom na strechy a krytiny.

Zadajte hľadaný výraz a stlačte enter