Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/7/5/75277a09-bf0c-442e-b9f6-0642056dd0ae/k-store.sk/web/wp-content/plugins/jupiter-donut/includes/wpbakery/shortcodes/mk_blog/components/featured-media.php on line 10

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /data/7/5/75277a09-bf0c-442e-b9f6-0642056dd0ae/k-store.sk/web/wp-content/plugins/jupiter-donut/includes/wpbakery/shortcodes/mk_blog/components/featured-media.php on line 21
v Stavebná poradňa

Zanedbávanie bezpečnostných prvkov na strechách môže mať fatálne následky. Potvrdzujú to  aj aktuálne štatistiky, keďže pády zo striech a lešenia patria k častým pracovným úrazom.

Požiadavky na bezpečnostné prvky striech rodinných domov diktujú lokálne stavebné normy alebo vyhlášky. Zatiaľ čo napríklad v Škandinávii sú bezpečnostné prvky, akými sú rebríky, strešné lávky a snehové zábrany, prirodzenou súčasťou striech rodinných domov, na Slovensku sa s nimi často z dôvodu úspor nepočíta, ani v štádiu projektovej dokumentácie.

Pady zo striech a lešenia tvoria v Slovenskej republike podľa štatistík približne jednu pätinu všetkých smrteľných pracovných úrazov.

Okrem nedostatku bezpečnostných prvkov je na vine tiež nepresná formulácia príslušných noriem, ktoré definujú potrebu bezpečnostných prvkov pri strechách budov s prevádzkou, avšak u ostatných striech pomerne zhovievavá norma bezpečnostné prvky nepožaduje.

Pri výbere a dimenzovaniu optimálnych bezpečnostných prvkov samozrejme rozhoduje spôsob užívania stavby, lokalita stavby, tvar strechy a nároky na údržbu strechy. S bezpečnostnými prvkami by sme mali počítať už v štádiu projektovej dokumentácie. Inštalovať ich môžeme aj dodatočne.

Bezpečnostné prvky sú prirodzenou súčasťou striech škandinávskych domov

Lávky a rebríky

Minimálnym bezpečnostným opatrením, ktoré predpisujú stavebné normy u rodinných alebo rekreačných domov, je zaistenie bezpečného prístupu ku komínom. K tomu slúži kombinácia strešnej lávky a rebríku. Lávky a rebríky tiež umožňujú rýchlu a bezpečnú inštaláciu satelitov, TV a antén. Rebríky navyše môžu slúžiť ako úniková cesta v prípade požiaru, ak sa na streche nachádza výlez.

Bezpečnostné prvky Ruukki. Lávky a rebríky zaisťujú bezpečný prístup ku komínom.

Snehové zábrany

Najmä u domov v horských a podhorských oblastiach alebo u domov vystavovaných pravidelnej snehovej pokrývke sú snehové zábrany dôležitou súčasťou strechy. Spomína ich aj vyhláška 532/2002 Z.z. – VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 8. júla  2002 – § 26 bod 6: Šikmá  strecha stavby so sklonom strešných rovín strmšia  ako 25 stupňov musí mať zachytávač zosúvajúceho sa snehu. Snehové zábrany chránia osoby v okolí domu proti padajúcemu snehu a ľadu, preto by mali byť súčasťou strešného systému aspoň nad vstupmi do budovy. Dôležité je zabezpečiť optimálny počet a velkosť snehových zábran podľa priemerného množstva snehových zrážok, dĺžky po spáde a sklonu strechy.

Najčastejšie nedostatky bezpečnosti striech rodinných a rekreačných domov

poddimenzovanie množstva a veľkosti snehových zábran

– absencia rebríkov a pochôdznych plôch na údržbu strechy

– nedostatok kotviacich prvkov pre istenie na streche

– žiadna úniková cesta v prípade požiaru

– nezabezpečenie bezpečného prístupu na strechu budovy

Zadajte hľadaný výraz a stlačte enter