v Stavebná poradňa

Príčinou vzniku plesní a vlhkých stien je najčastejšie prílišná vlhkosť v pôde v okolí domu. Najvhodnejším riešením ako odvádzať nadbytočnú vodu je vybudovanie drenážneho systému zo siete podzemných rozvodov.

Najskôr bude potrebné odkopať základy a steny dostatočne zaizolovať. Nezabúdajte na to, aby na základoch neboli ostré hrany. K fasáde domu, na vrstvu izolácie, sa priložia profilované (nopové) fólie. Pri nich však existuje riziko zatlačovania do hydroizolácie alebo do ochranných vrstiev, a to v dôsledku pôsobenia tlaku zeminy a rovnako aj kvôli jej hutneniu. Preto doporučujem tieto fólie vsádzať do hĺbky maximálne 3 m pod terénom. Ak fólie navyše obsahujú nakašírovanú textíliu, tak nopy orientujte k zemine.

Zvislá drenážna vrstva musí byť od okolitého prostredia oddelená separačnou vrstvou. Drenážne potrubie položte na dno výkopu, naň nasypte kamenivo aby sa voda odvádzala do potrubia. Dno potrubia umiestňujte v hĺbke minimálne 200 mm pod rovinou terénu. Výber potrubia závisí od veľkosti prítoku vody na stenu. Nakoniec musíte očistiť steny od plesní a na novo vymaľovať.

Zadajte hľadaný výraz a stlačte enter